Om Jan

Jan Martin Bang er født i Oslo og vokste opp i England hvor han har sin utdannelse. Han tok Bachelor i arkeologi, filosofi og geografi i 1973 (BA, Nottingham University), pedagogisk utdannelse i 1974 (Post Graduate Certificate of Education, Nottingham University), og jordbruksutdannelsen i 1980 (Certificate of Agriculture, Lincolnshire College of Agriculture). Han var aktiv i den engelske samvirke bevegelsen (Co-operative Movement) og fagforeningen for landbruksarbeidere i 1970 årene. Han flyttet til Israel i 1984 og var kibbutz medlem i 16 år. Siden 1993 arbeidet han med miljøprosjekter i kibbutz bevegelsen. Han representerte ”Global Ecovillage Network” i Israel, og var med å bygge opp den Israelske Permakultur bevegelsen, og underviste de første Permakultur kurs på hebraisk. Som en del av dette arbeidet fikk han anledning til å reise mye i Midt Østen, besøke prosjekter og undervise i Egypt, Tyrkia, Kypros og i de Palestinske områder.

 

I 2000 flyttet han til Norge og var medarbeider på Solborg Camphill Landsby utenfor Hønefoss i Norge i flere år. Han var tidligere sekretær i Norsk Permakultur Forening og har vært aktiv i økolandsbymiljøet i Norge. Han redigerer Landsbyliv, tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge, er styreformann i Norske Økosamfunns Forening og er administrerende sekretær i Norsk Permakultur Forening.  

 

Han fikk sin Permakultur Diplom fra det Nordiske Permakultur Institutt i 2006 for hans arbeid innenfor pedagogikk og felleskapsutvikling. I 2010 ble han valgt som styreleder i International Communal Studies Association, en verdensomspennende organisasjon av akademikere og aktivister som studerer og bor i økolandsbyer, kollektiver, og andre typer fellesskap. I 2014 ble han utpekt som en ”Fellow of the Findhorn Foundation”.