Ord fra de Vise, fra Oraibi, Arizona Hopi Nasjon

 

Du har sagt til folket at det er den ellevte time.

Nå må du fortelle dem at dette ER timen,

og at det er alvorlige ting å tenke på:

 

Hvor bor du?

Hva gjør du?

Hvem er ditt fellesskap?

Hvor henter du vann?

Kjenn din hage.

 

Det er på tide å tale din Sannhet.

Dann ditt fellesskap.

 

Vær god mot hverandre.

La deg ikke blindt ledes.

 

Den ensomme ulvs tid er over.

Kom sammen!

Alt vi gjør, må gjøres som en hyllest og hellig handling.

 

Vi er de vi har ventet på!

 

Oversatt av deltagerne på Permakultur og Økosamfunns seminaret holdt på Gaiasenter i Alvdal oktober 2016.

 

Hopi Poem
Words spoken by the Elders of Oraibi, Arizona Hopi Nation
 

"You have been telling the people that this is the Eleventh Hour.
Now you must go back and tell the people that this is the Hour.
And there are things to be considered:

Where are you living?
What are you doing?
What are your relationships? Where is your water?
Know your garden.
It is time to speak your Truth.
Create your community.

Be good to each other.
And do not look outside yourself for the leader.


The time of the lone wolf is over. Gather yourselves! All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.
We are the ones we've been waiting for."