Mitt livsløp ledet meg inn i Permakultur!

 

 

Jeg er født i Oslo i 1949, men flyttet med min familie til London, England i 1956, hvor jeg gikk på skole og vokste opp. Jeg ble tidlig fasinert av geografi, og særlig kart, og det året jeg ble ferdig på Grammar School, var jeg med å planlegge og utføre en ekspedisjon til Svartisen i Nordland for å tegne kart over morenerygger og å tolke isens bevegelser over de siste tre-fire hundre år.

 

Jeg studerte geografi, arkeologi og filosofi på Universitet i Nottingham i England, tok et friår for å bo i Telemark, hvor jeg jobbet på gård og skog, og dro tilbake til Nottingham for å fullføre ett år med pedagogikk, og ble deretter lærer. Jeg spesialiserte meg på miljøfag og villmarks aktiviteter. De første to år som lærer i midt-England ledet jeg skolens friluftsklubb, og tok mange turer med telt, kart og kompass. På denne tiden flyttet jeg ut på landet med Ruth, min samboer og senere min kone, og ett par andre. Vi dyrket våre egne grønnsaker, jeg studerte biologisk jordbruk på egenhånd, og stiftet en lokal gruppe som drev med alternativ teknologi: ”The East Midlands Alternative Technology Group”. Etter ett par år reiste Ruth og jeg til Israel, og bodde halvannet år på Kibbutz, og kom tilbake til England veldig inspirert av den kollektive livsstil.

 

Vi flyttet enda lengre ut på landet, til Lincolnshire i øst-England, hvor vi leiet et småbruk, dyrket stort sett alle grønnsakene vi spiste, holdt høns, og hadde et liv som var nokså sjølberget. Jeg studerte jordbruk og fikk mitt Sertifikat fra ”Lincolnshire College of Agriculture”, mens Ruth arbeidet med alternativ helse. Jeg var aktivt engasjert i utvikling av alternative boformer, og arrangerte en serie med konferanser under tittelen ”Cooperative Communities Conference”. Vi stiftet et samvirkelag, den første i vårt fylke, ”The Louth Wholefood Cooperative”, for å selge biologisk og ellers sunn helkostmat. Denne virksomheten fortsetter til den dag i dag!

 

I begynnelsen av 1980 årene tok vi ett friår igjen, denne gangen reiste vi til nord-Troms i Norge hvor vi arbeidet på sagbruk, og jeg lærte å lafte hus. Da vi kom tilbake fikk vi vårt første barn, og bestemte oss for å flytte tilbake til Israel, og bli medlemmer av en kibbutz. Men først jobbet vi ett år til i England, og jeg drev med forskning for ”The Social Building and Housing Foundation”, og skrev en lang rapport om kollektiver i England og Skottland.

 

Fra 1984 til år 2000 bodde vi på Kibbutz Gezer i Israel. De første syv årene arbeidet jeg i jordbruket, med å blande kufor for opp til 1 000 kuer daglig, som ble solgt i distriktet. I 1991 tok jeg og familien et friår, og arbeidet på kollektiver i England og Norge. Mesteparten av tiden var vi på Vidaråsen Camphill landsby i Norge, hvor jeg arbeidet blant annet med Flowforms og biologisk vannrensing. Dette ga meg fornyet interesse for miljøsaker, og da vi kom hjem til Israel, flyttet jeg over til å arbeide med miljøprosjekter og utdannelse. I 1992 opprettet jeg en gård for barn på kibbutzen, og begynte å undervise miljøseminarer på seminarsenteret som vi etablerte i landsbyen. Året etter var jeg med å stifte Det Grønne Rom, kibbutz bevegelsens første kontor for å koordinere miljø prosjekter, hvor jeg var daglig leder. I 1994 ble jeg valgt som planleggings koordinator for kibbutz Gezer.

 

Det var i 1995 at jeg først kom inn i Permakultur. Jeg hadde lest litt om det tidligere, men ikke truffet noen som brukte det aktivt, eller som kunne forklare hva dette var. I 1995 arbeidet jeg med en internasjonal konferanse på kibbutz bevegelsens seminar senter, hvor jeg traff Albert Bates, som hadde kommet til Israel for å finne noen i kibbutz bevegelsen som arbeidet med miljøsaker. Vi ble fort venner, og resultatet var at jeg ble invitert til The Farm i Tennessee for å delta på et Permakultur Grunnkurs med Peter Bane, Chuck Marsh, Goodheart, Albert Bates og Patricia Allen som lærere. Jeg tok kurset med det målet at jeg skulle undervise Permakultur i Israel. Etter kurset reiste jeg til Findhorn for å delta på den internasjonale konferansen som stiftet ”The Global Ecovillage Network”, hvor jeg ble involvert som representant for Israel og kibbutz bevegelsen.

 

I 1996 grunnla vi ”The Green Kibbutz Group”, en samling med kibbutz landsbyer som hadde miljø prosjekter. Her var jeg daglig leder, jeg redigerte et nyhetsblad, og reiste for å gi foredrag og korte seminarer på de forskjellige landsbyene. Det samme året holdt vi det første Permakultur Grunnkurset i Israel med Graham Bell som lærer. Jeg koordinerte kurset, og bidro med noe undervisning, og dette ble stiftelsen av den Israelske Permakultur Forening. Vi hadde regelmessige sammenkomster over det neste året, og koordinerte det andre grunnkurset i 1997, også med Graham Bell som lærer. Dette året underviste jeg ett to ukers kurs i Ecovillage Design, basert på prosjekter i forskjellige kibbutz landsbyer. Jeg overtok også dyrkingen av 1 000 biologiske oliventrær på kibbutz Gezer.

 

I 1998 underviste jeg det første Permakultur Grunnkurset på hebraisk i Israel, og ett kortere kurs på engelsk i Ankara i Tyrkia, dette var for den Tyrkiske Økolandsby Gruppen, Hocamkoy, som senere ble til ”The Harman Institute”, hvor jeg underviste igjen i år 2000.

 

I 1999 arbeidet jeg som konsulent for Kibbutz Lotan, hvor vi stiftet en Permakultur Skole med kurs og praktikant virksomhet. Her underviste jeg for andre gang et Permakultur Grunnkurs på hebraisk. I løpet av denne tiden ble den Israelske Permakultur Foreningen forsterket med et alternativt byttesystem basert på LETS. Dette skapte interesse i media, med artikler i pressen, og intervju på TV. Jeg fortsatte med korte kurs i forskjellige aspekter ved Permakultur, og bygget ferdig det første halmball huset i Israel.

 

I år 2000 flyttet jeg sammen med min familie til Solborg Camphill landsby utenfor Oslo, hvor jeg arbeidet på Brobyggerskolen, og underviste i Permakultur. I 2001 ga jeg et Permakultur Grunnkurs på norsk til elever på Brobyggerskolen, og året etter samme grunnkurset til en kjernegruppe fra Kilden Økosamfunn Forening. Flere av deltagerne var med å stifte Hurdal Økolandsby på denne tiden, og vi brukte Hurdal som utgangspunkt i mange av våre øvelser. Dette kurset inspirerte meg til å skrive en bok i Permakultur økolandsby planlegging som blir utgitt på engelsk av Floris Forlag i April 2005.

 

I de siste fire år har jeg arbeidet med utdanning for psykiske utviklingshemmede i regi av Brobyggerskolen på Solborg, og stiftet Landsbyskolen, som er den avdelingen som utvikler dette. I løpet av denne tiden har jeg organisert og undervist på mange seminarer og kurs, med ulike temaer; miljø, eventyrfortelling, biografi og matlavning. Vi har også forhandlet oss frem til et samarbeid med Helsepedagogisk Steinerskole i Oslo, og åpner en avdeling av denne skolen på Solborg. I juni 2004 ble jeg ferdig med en treårig utdannelse i Helsepedagogikk og Sosialterapi, og det siste året skrev jeg en 80 siders rapport om struktur og ledelse innenfor de 6 Camphill landsbyene i Norge. Dette ble presentert på ICSA (International Communal Studies Association) konferansen i Iowa i USA i juni 2004, og ga stoff til artikler som kom i forskjellige tidsskrifter i etterkant.

 

I år 2001 ble jeg bedt om å sitte på styret til Stiftelsen og Foreningen Kilden Økosamfunn, og i 2003 ble jeg daglig leder i Stiftelsen da Foreningen ble nedlagt.

 

I år 2002 deltok jeg på Nordisk Permakultur Treff på Koster, og påtok meg å organisere neste treff i Hurdal Økologiske Landsby i Norge for 2003. I løpet av dette treffet på Hurdal ble Norsk Permakultur Forening gjenopprettet, og jeg ble valgt til daglig leder. Denne foreningen har nu (i 2006) over 60 medlemmer, en hjemmeside og nyhetsbrev.

 

Sommeren 2003 innledet jeg et arbeid med andre medarbeidere i Camphill bevegelsen i Norge for å utgi et tidsskrift, og ”Landsbyliv” kom ut med første utgave i mai 2004, og andre utgave i september.

 

Hvorfor jeg ville ta Diplom i Permakultur Design

 

Permakultur bevegelsen er nu på vei inn i nye former. Pionerfasen er på mange måter over, og vi trenger å forankre ideen dypere. Jeg opplever at den første entusiasmen, med mange introduksjonskurs og seminarer, har forandret seg, og jeg opplever at nu er det viktig å utvikle de filosofiske og vitenskapelige fundamenter som vil bære Permakultur inn i fremtiden. I bunn og grunn snakker jeg her om å bygge en fremtid som vil bli preget av en helhetstenkning, og en bevissthet over vårt forhold til økologien og miljøet. Jeg tror at Permakultur har mye å bidra til dette, og det er grunnen til at jeg nu søker Diplom.

 

Dette er teksten til in Diplom i Permakultur Design søknad som jeg la frem for Nordisk Permakultur Institutt i 2006. Teksten er litt bearbeidet. Jeg fikk Diplom i Kategoriene Pedagogikk og Fellesskapsutvikling (Education and Community Development)