Sov på idéen !


IMG_8259.JPG

Hele vårt samfunn er preget av en frenetisk ”få ting gjort” panikk. Vi tenker ikke over konsekvenser lenger, vi planlegger ikke for det lange løp.

Permakultur er basert på å betrakte naturen, bruke den som modell for vår egne kreative krefter. La ideer vokse frem på en naturlig måte i bevisstheten, del dem gjerne med andre, se på dem fra forskjellige vinkler, og tenk gjennom hvordan de vil fortone seg i virkeligheten.

Særlig søvn er et godt redskap. Da bringer vi andre deler av vårt vesen inn i bildet, da kobler vi inn det intuitive, man snakker jo om å ”sove på ting”. Akkurat som naturen er preget av forbindelser mellom alle ting og alle prosesser, kan vi også fornemme forbindelser mellom det vi vil skape og andre deler av verden.

Å oppdage og være bevisst over denne komplekse forbindelses nettverket er en viktig del av Permakultur design.