Vi oversetter Hopi-dikt i Alvdal !

For første gang skriver jeg et "gjesteinnlegg" her inne på Bloggen til Jan.

Jeg har i et par år hatt den ære å få samarbeide med Jan om kursene og annet.

For et par helger siden holdt vi sammen et Seminar på Gaiasenteret i Alvdal.

Dette er et nydelig sted, herlige folk og veldig god mat ;-) - et besøk dit anbefales på det varmeste.

Jan fortalte om Permakultur i forhold til å etablere Økosamfunn og vi hadde ulike øvelser for å implementere kunnskapen i bevisstheten og i livet i praksis.

Et av Jans favorittdikt er diktet under, fra Hopiene i Nord-Amerika (bruker bevisst ikke USA, da Hopiene har dannet sin egen Nasjon i det som opprinnelig var deres land )

Noen på kurset hadde en utfordring i at diktet var på Engelsk, og for at alle skulle få del i dette så bestemte vi oss for å oversette det. En oversettelse dreier seg ikke bare om å finne erstatninger for de enkelte ordene, man må finne en dypere mening bak disse. Slik fikk vi en fin refleksjon og diskusjon rundt diktet.

Så får vi håpe at de vises intensjon har best mulig fulgt flere oversettelser, heller ikke engelsk er jo deres opprinnelige språk.

Under finner dere diktet både på engelsk og vår norske oversettelse.

Mvh Trude

Dikt fra Hopi Nasjonen

Ord fra de Vise, fra Oraibi, Arizona Hopi Nasjon

Du har sagt til folket at dette er den ellevte time.

Nå må du fortelle dem at dette ER timen,

og at det er alvorlige ting å tenke på:

Hvor bor du?

Hva gjør du?

Hvem er ditt fellesskap?

Hvor henter du vann?

Kjenn din hage.

Det er på tide å tale din Sannhet.

Dann ditt fellesskap.

Vær god mot hverandre.

La deg ikke blindt ledes.

Den ensomme ulvs tid er over.

Kom sammen!

Alt vi gjør, må gjøres som en hyllest og hellig handling.

Vi er de vi har ventet på!

Oversatt av deltagerne på Permakultur og Økosamfunns seminaret holdt på Gaiasenter i Alvdal oktober 2016.

Hopi Poem
Words spoken by the Elders of Oraibi, Arizona Hopi Nation

"You have been telling the people that this is the Eleventh Hour. Now you must go back and tell the people that this is the Hour. And there are things to be considered: Where are you living? What are you doing? What are your relationships? Where is your water? Know your garden. It is time to speak your Truth. Create your community. Be good to each other. And do not look outside yourself for the leader.

The time of the lone wolf is over. Gather yourselves! All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration. We are the ones we've been waiting for."