Fra Traumakultur til Permakultur


Permakultur oppstod som en respons på den globale krisen vi opplever blant annet innenfor økonomi, energi og kjemisk-industrielt jordbruk. Da Bill Mollison og David Holmgren satt navn på konseptet var økologi bare så vidt kommet inn som universitetsfag. Klimaendringer var lite diskutert, og ”Peak Oil” lå fortsatt langt i fremtiden.

Men problemer var det. Forurensing, frykt for atomkrig, og økonomiske problemer har vi hatt lenge.

Permakultur tar for seg design inspirert av naturen, som en løsning på krisen. En måte å skape en bærekraftig og regenerativ fremtid, hvor vi selv tar styringen og gjør problemer om til utfordringer og etter hvert finner løsninger. Permakultur vil skape +systemer som støtter mennesker. Vi skal ikke være tjenere for en global matindustri, men sørge for at vi får mat av høy kvalitet dyrket på en måte som bygger opp jorden for fremtiden. Ikke minst skal vi kunne påvirke vår egen verden på en måte som støtter fellesskapet.

Naturen viser oss et velfungerende økologisk system, så lenge mennesker ikke griper inn og skader det. Permakultur baserer seg på hvordan naturen fungerer og søker å kopiere modellene vi finner der.

Permakultur oppfordrer til et personlig ansvar, og er pragmatisk – ikke dogmatisk. Permakulturister gjør det vi kan med det vi har. Vi kan alle gjøre endringer i måten vi lever på for å få til en litt mer bærekraftig, regenerativ og resilient livsstil. Permakultur oppfordrer ikke bare til praktiske initiativer, gjennom manuelt arbeid med jord, hus og hage, men også til å skape sosiale arenaer hvor mennesker kommer sammen og skaper allianser. Det viser seg å være mer vellykket å hjelpe folk å bygge lokale fellesskap og velfungerende småsamfunn enn å mase på dem om forurensing, resursoverforbruk og økonomisk kollaps.

Permakultur er et globalt nettverk. Det fins knapt et land i verden hvor man ikke finner en permakultur gruppe, og stadig oftere arrangeres regionale konferanser. Permakultur er også nyskapende, og omfavner nye teknikker og ny teknologi plan, også informasjonsteknologi. Ved å bruke nettverk som WWOOF (Willing Workers On Organic Farms), Workaway, Camphill nettverket eller Global Ecovillage Network er det nå mulig å reise verden rundt, treffe mennesker som lanserer praktiske initiativer, og lære masse nyttige kunnskap.

Følger vi denne tråden videre finner vi flere realiserbare løsninger. Ved å bruke Permakultur som et redskap i hverdagen oppstår nye fellesskap hvor limet som holder oss sammen er en helt ny måte å se på verden. Det vi trenger i dag er små lokalsamfunn som skaper en trygg arena hvor de som bor der kan utvikle seg selv gjennom å ta kontroll over så mange faktorer de kan. Mat og føde, hus og ly, energi og transport, økonomi og velferd. Permakultur grunnkurset, PDC (Permaculture Design Course) gir deg et godt utgangspunkt for å realisere dette i ditt eget liv. Permakulturisten Jan Bang tilbyr flere muligheter til å delta på et slikt kurs i løpet av 2018, ta kontakt !